Bộ giải mã EZ

property img  
property img  
property img  
property img  
Mô tả

Bộ giải mã EZ

Số kênh tưới: 8 đến 54
Công nghệ: Decoder

  • Bộ giải mã hai dây cho bộ điều khiển HCC và ICC2
  • Công suất lên tới 54 kênh, cộng với van tổng
  • Không cần dây hoặc đầu nối đặc biệt
  • Cho phép hoạt động lai giữa các kênh giải mã và thông thường (tối đa 54 kênh trên mỗi bộ điều khiển)
  • Bộ giải mã lập trình không có số serial
  • Dây điện có thể dẫn tới khoảng cách 914 mét
  • Không yêu cầu nối đất hoặc chống sét
  • Bộ giải mã 1 kênh tưới EZ-1 có đèn LED để thông báo tình trạng hoạt động
Mã Sản phẩm EZDS
Thiết bị
Bảo hành
Ưu đãi
Chi tiết