Cảm biến thời tiết Solar Sync

property img  
property img  
property img  
Mô tả

Cảm biến Solar Sync

Bộ cảm biến thời tiết tiên tiến
Cảm biến tích hợp: ET/Rain/Freeze

Cảm biến Solar Sync là bộ cảm biến thời tiết tiên tiến, có thể tính toán độ bốc hơi (ET) và điều chỉnh chương trình tưới trong bộ điều khiển theo từng ngày dựa trên các điều kiện thời tiết diễn ra tại khu vực. Solar Sync đo ánh sáng và nhiệt độ, sau đó dùng ET để xác định chính xác giá trị thời lượng tưới cần thiết để gửi cho bộ điều khiển. Bộ điều khiển sẽ sử dụng các thông số cảm biến Solar Sync gửi về để thay đổi thời lượng tưới các kênh trong ngày hôm đó. Ngoài ra, bộ cảm biến ET còn tích hợp các cảm biến Rain-Clik™ và Freeze-Clik® để có thể dừng hoạt động hệ thống ngay lập tức trong điều kiện có mưa hoặc đóng băng. Cảm biến Solar Sync tương thích với hầu hết các bộ điều khiển của Hunter và phù hợp với các ứng dụng dành cho khu vực khu dân cư, thương mại, và công cộng.

Thông số kỹ thuật

Ứng dụng: quy mô dân cư/ thương mại
Cảm biến tích hợp: ET/Rain/Freeze
Khoảng cách tối đa từ cảm biến đến bộ thu: 60m (có dây), 240m (không dây)
Dây dẫn đi kèm: 12m (model có dây)
Solar Sync và Wireless Solar Sync tương thích với bộ điều khiển Pro-C và PCC
Solar Sync SEN và Wireless Solar Sync SEN tương thích với bộ điều khiển X-Core, I-Core, và ACC

Mã Sản phẩm Solar Sync
Thiết bị
Bảo hành
Ưu đãi
Chi tiết