Đầu tưới Solo Drip

property img  
property img  
property img  
Mô tả

Đầu tưới Micro Spray

Tưới nhỏ 8 tia
Lưu lượng: 0 – 60 lit/giờ

Hunter đem đến 3 giải pháp thông minh cho những cảnh quan có nhiều chi tiết nhỏ

Đầu tưới Trio Spray

Đầu tưới Trio Spray được sử dụng khi dạng tưới đã được lựa chọn và yêu cầu phải là dạng Micro Spray. Đầu tưới Trio Spray có 3 tùy chọn: tưới góc 360°, 180°, và 90°. Đầu tưới Trio Spray lý tưởng cho các diện tích không quá lớn mà vẫn yêu cầu các đầu tưới có bán kính và dạng tưới cụ thể.

Đầu tưới Halo Spray

Đầu tưới Halo Spray dạng màng nước với bán kính tưới lớn hơn so với dòng tưới nhỏ giọt Solo Spray. Bán kính tưới hoàn toàn có thể điều chỉnh được, vì thế nó phù hợp với mọi dạng cảnh quan khác nhau. Để tạo hiệu ứng màng nước che phủ, đầu tưới Halo Spray có thể dễ dàng kết hợp lại và được điều chỉnh như nhau.

Đầu tưới Solo Drip

Đầu tưới nhỏ giọt Trio Spray cung cấp 8 tia nước, tập trung vào chính xác vị trí cần thiết. Đầu tưới nhỏ giọt Trio Spray được trang bị một nắp vặn nhỏ như đầu ngón tay để điều chỉnh lưu lượng và bán kính phun, mang lại hiệu quả cao, đáng tin cậy.

Mã Sản phẩm SD-T, SD-B, SD-B-STK
Thiết bị
Bảo hành
Ưu đãi
Chi tiết